ENERGOTECHNIKA.NET

Biuro projektowe
SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ZAKRES USŁUG

Główny profil firmy

stacje transformatorowe

– Wnętrzowe SN/nN;
– Kontenerowe SN/nN;
– Napowietrzne SN/nN;
– Złącza kablowe SN;
(3,4-polowe i więcej)
– Układy pomiarowe
– Telemechanika

Projekty

Sieci zewnętrzne
– Linie kablowe i napowietrzne SN;
– Linie kablowe i napowietrzne nN;
– Przyłącza kablowe i napowietrzne SN;
– Przyłącza kablowe i napowietrzne nN;
– Usuwanie kolizji z sieciami energetycznymi;

Instalacje wnętrzowe w budynkach:
– jednorodzinnych;
– wielorodzinnych;
– użyteczności publicznej;
– halach i obiektach przemysłowych;

Pomiary elektryczne

– Rezystancji izolacji przewodów i kabli;
– Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
– Badania wyłączników różnicowoprądowych;
– Badania stanu instalacji odgromowej;
– Pomiary rezystancji uziemień;
– Pomiary natężenia oświetlenia;
– Badania okresowe obiektów;

ZIELONA ENERGIA

– Instalacje fotowoltaiczne
(ON-GRID, OFF-GRID)

Energotechnika.NET

NASZA ROLA

Profil działalności
Profesjonale podejście do każdego projektu.

Wieloletnie doświadczenie w branży skutkuje profesjonalny podejście do każdego tematu.

Oferujemy realizację przedsięwzięć począwszy od koncepcji, poprzez opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, kosztorysów, wykonanie instalacji, pomiary oraz uruchomienie urządzeń i systemów.

  • ponad 10 lat doświadczenia

Suwałki ul. Waryńskiego 15 lok. 2

Celem naszej firmy jest dostarczenie w sposób kompleksowy i terminowy najwyższej jakości usług.
Zapraszam do składania zapytań na wycenę usług.
T: 785 807 965

NAPISZ DO NAS

Wiadomość ze strony energotechnika.NET
andrzej.timczenko@o2.pl